Karlebynejdens Marthadistrikt

Karlebynejdens Marthadistrikt består av cirka 530 medlemmar i fem föreningar. De fem föreningarna är Karleby Marthaförening med sju kretsar, Kronoby Marthaförening med sju kretsar, Terjärv Marthaförening, Nedervetil Marthaförening och Öja Marthaförening.

Föreningar & kretsar i Karlebynejdens Marthadistrikt

Karleby Mf
Kallis Marthakrets (nr:042)
Kvikant Marthakrets (nr:045)
Linnusperä Marthakrets (nr:047)
Rödsö-Palo Marthakrets (nr:049)
Såka Marthakrets (nr:051)
Vittsar Marthakrets (nr:052)
Linneorna

Kronoby Mf
Bråtö Marthakrets (nr:056)
Hopsala Marthakrets (nr:057)
Jeussen Marthakrets (nr:058)
Kyrkoby Marthakrets (Kronoby) (nr:059)
Merjärv Marthakrets (nr:060)
Påras Marthakrets (nr:062)
Snåre Marthakrets (nr:063)

Terjärv Mf
Nedervetil Mf

Öja Mf
 

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Kontakt

Annika Möller-Nilsson
Ordförande
moller.annikamariagmail.com
040 8364 625
Carina Nilsson
Sekreterare
Kerstin Corin
Kassör