Karlebynejdens Marthadistrikt består av cirka 530 medlemmar i fem föreningar. De fem föreningarna är Karleby Marthaförening med sju kretsar, Kronoby Marthaförening med sju kretsar, Terjärv Marthaförening, Nedervetil Marthaförening och Öja Marthaförening.

KONTAKT
Ordförande Annika Möller-Nilsson
E-post: moller.annikamaria@gmail.com 
Tfn 040 8364 625
Sekreterare Carina Nilsson

Kassör Kerstin Corin