Karlebynejdens Marthadistrikt består av cirka 800 kvinnor i fem föreningar. De fem föreningarna är Karleby Marthaförening med elva kretsar, Kronoby Marthaförening med nio kretsar, Terjärv Marthaförening, Nedervetil Marthaförening och Öja Marthaförening.

Artikel

KONTAKT
Ordförande Anne-Mie Ranta, annemieranta@gmail.com, tfn 040 9672 244
Sekreterare Carina Nilsson

Kassör Kerstin Corin